top of page

Jacob Lieberman: The Application of Osteopathy in the diagnosis and treatment of voice disorders & associated symptoms

Jacob Lieberman DO MA Reg Osteopaat en Psychotherapeut Specialist Management Vocale Crisis

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Jacob Lieberman: The Application of Osteopathy in the diagnosis and treatment of voice disorders &  associated symptoms
Jacob Lieberman: The Application of Osteopathy in the diagnosis and treatment of voice disorders &  associated symptoms

Tijd en locatie

03 feb 2024, 10:30 – 04 feb 2024, 17:00

Haarlem, Jansstraat 33, 2011 RT Haarlem, Nederland

Over het evenement

2-day course with Jacob Lieberman, Registered Osteopath & Psychotherapist, Specialist in the Management of Vocal Crisis

10.30-17h, Haarlem met maximaal 24 en minimaal 11 deelnemers.

Voertaal: Engels

Nederlands

Deze cursus geeft een gedetailleerd overzicht van de functionele anatomie van de larynx en het ademhalingsapparaat, met de nadruk op de praktische toepassing. Er wordt aandacht besteed aan verwijzingscriteria naar Otolaryngologen, punten voor anamnese en meer. De cursus richt zich op het gebruik van "aanraaktherapie" voor onderzoek, diagnose en behandeling, evenals het verkrijgen van inzicht in de emotionele toestand van de patiënt. De cursus combineert theorie, klinische ervaring en praktijkoefeningen, met als doel precieze palpatievaardigheden te ontwikkelen voor weefselspecifiek onderzoek en behandeling van het strottenhoofd. Het uiteindelijke doel is om deelnemers uit te rusten met een grondig begrip van de mechanismen van het strottenhoofd en de vaardigheid om fysieke larynxonderzoeken efficiënt en veilig uit te voeren, in het bijzonder voor stempatiënten.

De cursus is gericht op mensen die vaardigheden willen ontwikkelen in palpatie van het strottenhoofd heel specifiek om handmatig een diagnose te kunnen stellen en behandelen gespannen spieren en stijve gewrichten in het strottenhoofd, de kaak en het ademhalingsmechanisme.

Het is zeer intensief met hands-on de technieken te oefenen, en 40% van de tijd is de theorie van spierdisfunctie, veiligheidsanatomie, functionele anatomie en bedside diagnose. Als de tijd het toelaat het onderwerp houding en stem en of het klinisch relevant is.

De volledige cursuspresentaties en documenten zullen per e-mail worden verzonden tegen de tijd van de cursus. Er is voldoende tijd voor vragen en demonstraties voorafgaand aan de praktijksessies.

Jacob Lieberman is een internationaal erkend expert op het gebied van fysieke en psychologische behandeling van stemstoornissen. Hij is co-auteur van artikelen over de klinische relevantie van spier- en gewrichtsdisfunctie. Sinds 1989 werkte hij als teamlid in de 1e stemkliniek in het Verenigd Koninkrijk, in het Queen Mary's en daarna in het Lewisham University Hospital in Londen. Hij is nog steeds teamlid van het Medical Voice Centre in Hamburg Duitsland met Prof. Markus Hess, een internationaal vooraanstaand laryngoloog. Hij deed onderzoek naar en ontwikkelde protocollen voor het onderzoek en de behandeling van Muscle Tension Dysphonia (MTD) en bijbehorende symptomen. Hij heeft hoofdstukken geschreven voor een aantal leerboeken, waaronder Diagnosis and Treatment of Voice Disorders, Treatment of Voice Disorders, The Voice Clinic Handbook en andere. Zijn interesse in de onderliggende emotionele problemen bij veel stemstoornissen leidden ertoe dat hij een aantal van de eerste klinische instrumenten ontwikkelde, die psychotherapeutische concepten combineerden met specifieke laryngeale palpatie, om dergelijke problemen te identificeren. In het begin was hij een van de enige laryngeale osteopaten in het Verenigd Koninkrijk en Europa. De laatste jaren is larynxfysiotherapie steeds gebruikelijker geworden. Niet in de laatste plaats dankzij zijn cursussen osteopathische geneeskunde in de laryngologie in het Medical Voice Centre, bij Prof. Markus Hess en zijn team. Zijn onderzoek en klinische werk hebben inzichten opgeleverd in een beter begrip van de mechanica van het strottenhoofd en een beter begrip van gerelateerde symptomen zoals TMJ-disfunctie en Globus-klachten.

English

This course provides a detailed review of the functional anatomy of the Larynx and breathing apparatus, emphasizing its practical application. It covers referral criteria to Otolaryngologists, history-taking points, and more. The course focuses on the use of "touch" therapy for examination, diagnosis, and treatment, as well as gaining insights into the patient's emotional state. It combines theory, clinical experience, and hands-on practice, aiming to develop precise palpation skills for tissue-specific examination and treatment of the larynx. The ultimate goal is to equip participants with a thorough understanding of laryngeal mechanisms and the ability to conduct physical laryngeal examinations efficiently and safely, especially for voice patients.

Jacob Lieberman is an internationally acclaimed expert on physical and psychological management of voice disorders. He has co-authored articles on the clinical relevance of muscle and joint dysfunction. He worked as a team member at the 1st voice clinic in the UK since 1989, at the Queen Mary’s and then at the Lewisham University Hospital in London. He is still a team member at the Medical Voice Centre, Hamburg Germany with Prof Markus Hess, a leading international laryngologist. He researched and developed protocols for the examination and treatment of muscle tension dysphonia (MTD) and associated symptoms. He has contributed chapters to a number of textbooks including Diagnosis and Treatment of Voice Disorders, Treatment of Voice Disorders, The Voice Clinic Handbook and others. His interest in the underlying emotional issues in many voice disorders resulted in him developing some of the first clinical tools, combining psychotherapeutic concepts with specific laryngeal palpation, to identify such issues. At the outset, he was one of the only laryngeal osteopaths in the UK and Europe. In recent years, laryngeal physical therapy has become more commonplace. In no small part due to his courses on Osteopathic medicine in Laryngology taking place in the Medical Voice Centre, with Prof Markus Hess and his team. His research and clinical work added insights into a better understanding of laryngeal mechanics and a better understanding to associated symptoms like TMJ dysfunction and Globus complaints. More information: www.jacob-lieberman.co.uk

Tickets: Volledige restitutie wordt gegeven bij annuleringen tot 15-12-2023. Na deze datum zal er geen restitutie meer plaatsvinden voor annuleringen. Je kunt je ticket altijd doorverkopen aan een ander.

Koffie, thee, koekjes en een lichte lunch worden op beide dagen voor alle deelnemers verzorgd.

Bewijs van deelname: Paramedici kunnen hun bewijs van deelname inleveren voor niet-geaccrediteerde punten voor deze cursus. 

Voor vragen, stuur ons een email: info@la-voix.nl 

Planning:

10.15u - doors open, registration, coffee/tea

10.30 - course

11.45 - coffee/tea

12 - course

13.15 - lunch

14.00 - course

15 .15- coffee/tea

16.45u - questions

+/-17u -  end of the day

Foto ©MEDICAL VOICE CENTER

Tickets

  • Jacob Lieberman 3&4 Feb. 2024

    Single participant ticket

    € 820,00
    Verkoop geëindigd op

Totaal

€ 0,00

Deel dit evenement

bottom of page