STEMZORG

Kwaliteitskring 517 Logopedie in de (poli)klinische zorg

De leden van kwaliteitskring 517 van de Nederlandse Vereniging van Logopedisten en Foniators specialiseert zich in de zorg voor de stem en keel. Klachten zoals heesheid, vermoeidheid en keelpijn wordt door deze specialisten gediagnosticeerd en behandeld. De leden hebben een informatieblad ontwikkeld om mensen met stem- en/of keelklachten beter te kunnen informeren over wat de mogelijke opties zijn om hulp te zoeken voor hun klacht en de rol van verschillende specialisten op dit gebied. 

Stemzorg Specialisten

VU logo.png
ter gooi logo.png
Haaglanden Medisch Centrum logo.png
NVLF logo.png
Flevoziekenhuis logo.png
OLVG logo.png
Hagaziekenhuis logo.png